Muhasebe ve Finansman Alanı 11. Sınıf dersi olan Muhasebe 2 dersi, 1. Sınıf Tacirlerin Bilanço esasına göre tutmuş oldukları defter kayıtlarını ve mali tablolarını içerir.